POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: MAEDOR TRES, SL (també el prestador)
NIF: B-55123079
Adreça postal: Carrer Villarroel, número 163, 08036 Barcelona, Espanya.
Correu electrònic: admin@cxcchefs.com

MAEDOR TRES, SL en la seva qualitat de responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i altres normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE ), us informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.


2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

- Dur a terme els procediments comercials i administratius necessaris amb els usuaris de la web;
- Enviar comunicacions publicitàries comercials per WhatsApp, correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi donat el seu consentiment exprés a l'enviament de comunicacions comercials electrònicament mitjançant la subscripció a newsletter;
- Respondre les consultes i/o proporcionar la informació requerida per l'Usuari;
- Realitzar la prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari;
- Gestionar les vostres compres online mitjançant el processament de les vostres comandes i devolucions a través dels nostres serveis online, enviar-vos notificacions sobre l'estat del lliurament o en cas de problema amb l'enviament dels articles, administrar els vostres pagaments, gestionar qualsevol queixa o qüestió sobre la garantia dels productes o serveis, identificar-lo i validar la seva edat legal per contractar, així com per i si escau, la formulació, exercici o la defensa de reclamacions.
- Utilitzar les seves dades per posar-se en contacte amb vostè, tant electrònicament com no electrònicament, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat; i
- Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies si es considera necessari.

Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment enviant una carta amb l'assumpte "Cancel·lar subscripció" a: admin@cxcchefs.com

Segons LSSICE, MAEDOR TRES, SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus electrònics comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebi del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre propòsit que les descrites excepte per obligació legal o requisit judicial.

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem certes dades personals d'identificació i trànsit durant un període màxim establert per la norma sectorial o de 2 anys en el cas que així ho exigeixin els Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut del lloc web. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.


3.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme els fins descrits anteriorment, que seran sol·licitats en el moment de marcar la casella corresponent en recollir les dades.

No proporcionar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades implica la impossibilitat de subscriure's, registrar, reservar, comprar o rebre informació sobre els productes i serveis del Proveïdor.


4.- DESTINATARIS D'ASSIGNACIONS O TRANSFERÈNCIES

MAEDOR TRES, SL no duu a terme cap transferència o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE a excepció de l'empresa de transport per fer arribar les comandes al domicili que designi l'interessat a aquest efecte, així com als proveïdors dels serveis de pagament per gestionar les compres que es fan a través de la pàgina web.

El prestador només proporcionarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte si hi pot haver indicis de la comissió de qualsevol delicte per part de l'usuari. La informació facilitada només serà proporcionada pel proveïdor en aquest moment.

La informació que ens faciliteu tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació s'allotjarà als servidors de MAEDOR TRES, SL. El tractament de les dades d'aquesta entitat està regulat per un contracte encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa . En cap cas aquest processador externalitzarà serveis que impliquin qualsevol processament de dades per part de tercers sense el nostre consentiment previ.

Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació al núvol i/o serveis per a l'enviament d'e-mails, de comunicació, així com altres serveis informàtics relacionats, les dades podran ser:

- Cedits a empreses de serveis informàtics ubicades dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
- Transferits a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l'EEE acollides a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

5.- DRETS DE LES PARTS INTERESSADES

Com a interessat per l'usuari, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant MAEDOR TRES, SL enviant una carta a l'adreça postal de la capçalera o enviant un correu electrònic a admin@cxcchefs.comindicant com a Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", segons el que indica la llei.

Drets:

  • Dret d'accés: permet a l'interessat confirmar si les vostres dades estan sent tractades o no i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals ia la informació següent: els fins del tractament, les categories de dades personals de què es tracti, els destinataris o les categories de destinataris a què es van comunicar o seran comunicades les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per determinar aquest termini, etc.
  • Dret de rectificació: permet modificar les vostres dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figurin incomplets. En facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garanteix que són certes i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació. Per tant, qualsevol dany causat per motiu d'una comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta als formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l'interessat.
  • Dret de supressió: permet sol·licitar la supressió de les vostres dades personals quan, entre altres supòsits, ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser demanats, o estan sent tractats d'una altra manera o retiri el consentiment. Cal tenir en compte que no és procedent la supressió quan el tractament de les dades personals sigui necessari, entre altres supòsits, per al compliment de les obligacions legals o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret de cancel·lació: permet eliminar dades inadequades o excessives.
  • Dret d'oposició: dret a oposar-se al tractament de les vostres dades en base a l'interès legítim nostre. No es tractaran les dades tret que s'acreditin motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Limitació del tractament: implica el marcatge de les dades personals conservades, sol·licitant la suspensió temporal d'aquest tractament o per tal de limitar-ne el tractament futur.
  • Portabilitat de les dades: facilitació del tractament de les dades a l'interessat, perquè les pugui transmetre a una altra part responsable, sense impediments.
  • Dret a no estar subjecte a decisions individuals automatitzades(inclosa l'elaboració de perfils): el dret a no estar subjecte a una decisió basada en un processament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la legalitat del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets poden haver estat violats en relació amb la protecció de les dades (agpd.es o Autoritat Catalana de Protecció de Dades).


6.- INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació que recopilem

Obtenim la informació mínima i indispensable a través del formulari de registre. En aquest formulari proporcionarà les dades següents: correu electrònic, nom i cognoms, NIF, adreça, adreça de lliurament, adreça de facturació i número de telèfon de contacte.

A través d'aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que es publiquen a la web són propietat de MAEDOR TRES, SL, incloses les de menors, en les quals, per obtenir-les, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares/mares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en què formen part els menors. Això no obstant, els pares/mares, tutors o representants de menors, com a titulars de l'exercici dels seus drets, i sempre prèvia sol·licitud formal per escrit, podran indicar la negativa a utilitzar la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es pixelarà.


7.- XARXES SOCIALS

Us informem que MAEDOR TRES, SL pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es converteixin en seguidors a les xarxes socials (i/o duguin a terme qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MAEDOR TRES, SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i prèviament acceptades per l'usuari.

MAEDOR TRES, SL tractarà les seves dades per tal de gestionar correctament la seva presència a la xarxa social, informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altre fi que permeti la normativa de les Xarxes Socials.

Està prohibit publicar contingut:

- Que siguin presumptament il·legals per reglaments nacionals, comunitaris o internacionals o que duguin a terme activitats suposadament il·legals o contravinguin els principis de bona fe.
- Que vulneren els drets fonamentals de les persones, la manca de cortesia a la xarxa, molesten o poden generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que el prestador consideri inadequat.
- I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honor, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció dels menors, protecció de l'ordre públic, protecció de la vida privada, protecció dels consumidors i drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, MAEDOR TRES, SL es reserva el dret de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, qualsevol contingut que es consideri inapropiat.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials s'incorporaran a un fitxer propietat de MAEDOR TRES, SL podent enviar-vos informació d'interès. En qualsevol cas, si envieu informació personal a través de la xarxa social, MAEDOR TRES, SL quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma a causa de l'usuari, en cas que vulgueu conèixer-les, consulteu les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.


8.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens proporcioneu seran tractades de forma confidencial. El Proveïdor ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, segons l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemats. També es garanteix que el processament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.


9.- IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és l'espanyol. Per tant, si hi ha alguna contradicció a qualsevol de les versions proporcionades en altres llengües, prevaldrà la versió en espanyol.


10.- CANVIS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

MAEDOR TRES, SL es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència.


11.- LEGISLACIÓ

En general, les relacions entre MAEDOR TRES, SL i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest Lloc Web, estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els litigis derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.